Asbestikartoitus

Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Kartoitus koskee ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia.