Sisäilmatutkimus, asbestikartoitus, kosteusmittaus ja muut rakennustekniset tutkimukset

Karjalan Sisäilmapalvelu on asuinrakennusten ja toimitilojen kuntoon, sisäilmaongelmien tutkimiseen sekä kosteus- ja vahinkokartoituksiin erikoistunut yritys. Toimialueena on pääasiassa  Joensuu, Savonlinna, Kitee  ym Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ympäristökunnat.

Sisäilmatutkimus

  • Riskitekijöiden kartoitus
  • Kuntotutkimus
  • Homemittaus
  • Sisäilmamittaus
  • Ilmavuotojen määritys

Kosteuskartoitus ja kosteusmittaus

  • Pinnoitettavuusmittaukset poranreikä- tai näytepalamenetelmällä.
  • Märkätilojen kosteuskartoitukset ja pintakosteusmittaukset.
  • Muut materiaali- ja rakennekosteusmittaukset.

Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Kartoitus koskee ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia. 

Vahinkokartoitus

Rakennukseen kohdistuvien vuoto-, palo- , myrsky- , tulva- sekä eläinvahinkojen aiheuttamien vahinkojen kartoitus. Kartoituksessa selvitetään puolueettomasti vahingon aiheuttaja, mitä on vaurioitunut, miksi vaurio on aiheutunut, mikä on vaurion laajuus ja miten estetään jälkivahinkojen syntyminen. Kartoitusraportissa esitetään em. asioiden lisäksi suositeltavat purku- , kuivaus- , ja korjaustoimenpiteet.

Korjausten suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta.

Vahinkokorjausten suunnittelussa, rakentamisessa ja valvonnassa yhteistyökumppanina toimii Joen kiinteistötekniikka Oy www.joenkiinteistotekniikka.fi


KARJALAN SISÄILMAPALVELU

Yrityksen toimialue on pääasiassa Pohjois-Karjala ja Etelä -Savo. Kokemukseni talonrakennusalalta on kertynyt yli 30 vuoden ajalta, josta valtaosa konkreettisessa rakennustyössä pienurakoitsijana. Kertyneen kokemuksen myötä erilaiset rakenneratkaisut ja riskirakenteet ovat tulleet tutuiksi ja antavat vahvan pohjan sisäilmaongelmien tai muiden rakennusvaurioiden selvitys - ja tutkimustyössä.

Sisäilmaongelmiin ja niiden tutkimiseen perehdyin kouluttautumalla rakennusterveysasiantuntijaksi Itä-Suomen yliopistossa 2012-2015. Osaamistani täydentää rakenteiden kosteusmittaajan pätevyys. ARA:n hyväksyntä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin. Tutkimisesta, kosteusmittauksista ja vahinkokartoituksista on kokemusta kertynyt lähes kymmenen vuoden ajalta. 

Arto Rantanen, yrittäjä 

 Rakennusterveysasiantuntija ( RTA ) Rakenteidenkosteusmittaaja (C- 21807-24 - 16) + 358 400 533 990 arto.rantanen@karjalansisailmapalvelu.fi