KARJALAN SISÄILMAPALVELU

Karjalan Sisäilmapalvelu on asuinrakennusten ja toimitilojen kuntoon, sisäilmaongelmien tutkimiseen sekä kosteus- ja vahinkokartoituksiin erikoistunut yritys. Toimialueena on pääasiassa Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. 

Kosteuskartoitukset ja kosteusmittaukset

  • Pinnoitettavuusmittaukset poranreikä- tai näytepalamenetelmällä.
  • Märkätilojen kosteuskartoitukset ja pintakosteusmittaukset.
  • Muut materiaali- ja rakennekosteusmittaukset.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Kartoitus koskee ennen vuotta 1994 valmistuneita rakennuksia.

Vahinkokartoitukset

Rakennukseen kohdistuvien vuoto-, palo- , myrsky- , tulva- sekä eläinvahinkojen aiheuttamien vahinkojen kartoitus. Kartoituksessa selvitetään puolueettomasti vahingon aiheuttaja, mitä on vaurioitunut, miksi vaurio on aiheutunut, mikä on vaurion laajuus ja miten estetään jälkivahinkojen syntyminen. Kartoitusraportissa esitetään em. asioiden lisäksi suositeltavat purku- , kuivaus- , ja korjaustoimenpiteet.

Korjausten suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta.

Vahinkokorjausten suunnittelussa, rakentamisessa ja valvonnassa yhteistyökumppanina toimii Joen kiinteistötekniikka Oy www.joenkiinteistotekniikka.fi